Indexatie 2024 alimentatie historisch hoog, 6,2%!!

Jaarlijks wordt door de minister van Justitie het percentage vastgesteld waarmee de alimentatie verhoogd moet worden. Dit geldt voor zowel kinderalimentatie als partneralimentatie ongeacht of deze door de rechter is vastgesteld of in onderling overleg …

Alimentatie indexering 2023

Jaarlijks wordt door de minister van Justitie het percentage vastgesteld waarmee de partneralimentatie en de kinderalimentatie verhoogd wordt. Dit geldt voor zowel kinderalimentatie als partneralimentatie ongeacht of deze door de rechter is vastgesteld of in …

mediation

Mediation in Nijmegen

Op het moment dat besloten wordt te gaan scheiden, moet er ontzettend veel geregeld worden. Alle spullen moeten ‘verdeeld’ worden, er moeten afspraken gemaakt worden over de kinderen, als die er zijn, en de financiën …

Corona

Mediator in Nijmegen in coronatijd

Sinds begin maart van dit jaar is er in Nederland veel veranderd. Het is crisistijd, coronacrisis, en de hele wereld staat erdoor op zijn kop. De tijdelijke intelligente lockdown heeft ervoor gezorgd dat we op …

Scheiden met een eigen huis

Als u besluit uit elkaar te gaan, moeten er heel veel dingen geregeld worden. Zo zijn er financiële zaken af te wikkelen, moeten er afspraken gemaakt worden over de kinderen en zal er ook een …