Welke kosten vallen er onder toevoeging?

conversies@websitepromotor.nl

Wanneer u in aanmerking komt voor de toevoeging mediation, dan betaalt de Raad van Rechtsbijstand (een groot gedeelte van) de salariskosten van Apart Verder. Het andere deel valt onder de eigen bijdrage. De hoogte is …

Hoe wordt toevoeging berekend?

conversies@websitepromotor.nl

Bij de bepaling van de eigen bijdrage en het deel dat door de overheid wordt vergoed, wordt er gekeken naar inkomen, vermogen en woonsituatie. Afhankelijk daarvan wordt dus de toevoeging berekend. Voor de inkomensgrens kunt …

Simple FAQ – 2

conversies@websitepromotor.nl

Simple FAQ Content – 2

Simple FAQ

conversies@websitepromotor.nl

Simple FAQ Content