Pensioen

Bij een scheiding wordt het pensioen verdeeld. Ieder heeft recht op de helft van het door de ander tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen. Uitzonderingen hierop zijn echter wel mogelijk, wanneer u anders overeenkomt.

Pensioen en echtscheiding de mogelijkheden van verdeling:

  1. Verevening; u krijgt over- en weer recht op betaling van de helft van de pensioenuitkering die is opgebouwd tijdens het huwelijk. De uitkering gaat pas in op de pensioendatum. U hoeft dit zelf niet te regelen, de pensioenfondsen betalen dit uit nadat het pensioen is ingegaan.
  2. Conversie;  u krijgt een zelfstandig recht op het de helft van het pensioen van uw ex-partner. Dat pensioen gaat dan in op uw pensioendatum.
  3. Pensioen afkopen; het pensioenfonds berekent de netto waarde van het pensioen en u rekent dat nu met elkaar af. Dit kan soms handig zijn als er veel overwaarde betaald moet worden.
  4. Afzien van verevening; in het kader van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding: het staat u vrij, als u het er echt over eens bent, om af te zien van verdeling van het pensioen. Besef wel wat u doet, omdat u hier niet meer op terug kunt komen en u het dus vanaf uw 65ste met uw eigen pensioen moet doen samen met uw AOW.

Vaak bouwt u ook nabestaandenpensioen op. Uw ex-partner kan daar aanspraak op maken na uw overlijden mits dat goed is opgenomen in het convenant. Ook kunt u afzien van elkaars nabestaandenpensioen; onder bepaalde omstandigheden kan dit worden opgenomen in het ouderdomspensioen waardoor dit pensioen hoger wordt.

SituatieVerevening of andere verdelingConversie
Je gaat met pensioenJe ex-partner ontvangt vanaf jouw pensioendatum maandelijks het afgesplitste ouderdomspensioenJe ex-partner ontvangt het afgesplitste ouderdomspensioen als hij/zij zelf met pensioen gaat
Je overlijdt voor je pensioneringJe ex-partner heeft geen recht meer op een deel van je ouderdomspensioen, maar wel op het bijzonder partnerpensioenJe ex-partner ontvangt nog steeds zijn/haar pensioendeel
Je overlijdt na je pensioneringJe ex-partner ontvangt niet langer een deel van je ouderdomspensioen, maar wel bijzonder partnerpensioenJe ex-partner ontvangt nog steeds zijn/haar pensioendeel
Je ex-partner overlijdt voor je pensioneringJe ouderdomspensioen wordt verhoogd met het deel dat voor je partner gereserveerd wasJe krijgt nog steeds enkel het afgesplitste pensioendeel en niet het volledige ouderdomspensioen
Je ex-partner overlijdt na je pensioneringJe ouderdomspensioen wordt verhoogd met het deel dat je partner tot dan toe kreegJe krijgt nog steeds enkel het afgesplitste pensioendeel en niet het volledige ouderdomspensioen

Pensioen en echtscheiding is een complexe materie. Wat in uw situatie de beste afspraak is, bespreken wij graag met u.

Hoe geef ik mijn keuze door aan het pensioenfonds?
Als je kiest voor een andere verdeling of conversie, vul je dat in op het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’. Jij en je ex-partner moeten het formulier dan beiden ondertekenen. Mogelijk heb je de afwijkende afspraken al vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Zo niet, dan moet je ze vastleggen in het echtscheidingsconvenant.

Wat in uw situatie de beste afspraak is, bespreken wij graag met u.

Formulier pensioenverdeling.


Neem contact met ons op

Elvira Miggelbrink-Peters

Elvira Miggelbrink-Peters
MfN register Mediator & RFEA